Webshop

Filtar ABE1

Kataloški broj: BLS213WT 51,50 kn *

* kataloška cijena bez PDV-a

Opis: filter serije 200
Karakteristike: filtere serije 200 odlikuje visoka efikasnost
jednostavna uporaba i visoka zaštita
Razine zaštite: ABE1
Vrsta navoja : Bayonet - za uporabu sa maskama i polumaskama BLS1000, BLS5600, BLS5700, BLS4000S, BLS4000R
Težina : 67 grama
Kućište : ABS Akronitril butaden stiren
Objašnjenje razine zaštite:
• A = Organski plinovi i isparavanja
• AX = Organski plinovi i isparavanja ( točka vrelišta <65 ° C)
• B = Anorganski plinovi i isparavanja
• E = Kiseli plinovi i isparavanja
• K = Amonijak i derivati
• P = Čestice prašine
• R = Za višestruku uporabu
Standard: EN 143: 2000/A1: 2006, EN 14387: 2004 + A1: 2008