Webshop

Predfiltar P2 NR

Kataloški broj: BLS301WT 20,20 kn *

* kataloška cijena bez PDV-a

Opis: predfilter serije 301
Karakteristike: predfilter za čestice za uporabu sa filterima
serije 300 i 200
Razine zaštite: P2 NR
Težina : 5, 5 grama
Kućište : ABS Akronitril butaden stiren
Objašnjenje razine zaštite:
• A = Organski plinovi i isparavanja
• AX = Organski plinovi i isparavanja ( točka vrelišta <65 ° C)
• B = Anorganski plinovi i isparavanja
• E = Kiseli plinovi i isparavanja
• K = Amonijak i derivati
• P = Čestice prašine
• R = Za višestruku uporabu
Standard: EN 14387: 2004 + A1: 2008